Sortering af affald

Det er gratis at aflevere sorteret affald på genbrugspladsen på Læsø. Affald, der afleveres på pladsen, skal sorteres rigtigt – ikke mindst af hensyn til miljøet, men også for at undgå store omkostninger for Læsø Forsyning A/S og derved forsyningens forbrugere, hvis affaldet skal sorteres efterfølgende.

Vi gør opmærksom på, at pladsen er videoovervåget og eventuel overtrædelse vil medføre gebyropkrævning for efterfølgende håndtering af affaldet.

Bemærk, at deponiaffald kun kan afleveres i pladsens åbningstid og der er specielle regler for virksomheder (gebyr for mængder over 200 kg.)

Er man uheldig at påkøre vildt, f.eks. et rådyr, kan det døde dyr, eller affaldet herfra, afleveres til personalet på Genbrugspladsen i pladsens åbningstid. Affaldet skal afleveres i en gennemsigtig affaldspose.

 

Deponiaffald:

Farligt affald/deponeringsaffald faktureres efter gældende takster fra aftagestederne – se link til: Modtagestation Vendsyssel og AVV

 

Haveaffald

Aflevering af haveaffald på Genbrugspladsen, Kokvadgårdsvej 5
Husk det kun er muligt at aflevere grene, buske, græs, blade og ukrudt på pladsen – og kun i mængder, som du kan transportere på en almindelig biltrailer.
Større mængder haveaffald, rødder og lignende skal afleveres på pladsen på Kokvadvejen. Pladsen er aflåst og du skal afhente en nøgle ved Læsø Forsyning A/S, på Doktorvejen 2. Nøglen kan afhentes på hverdage mellem kl. 09.00-12.00 eller efter nærmere aftale på tlf. 96213034.
Vi aftager ikke jord og afrømning, hverken på genbrugspladsen eller den gamle plads. Jord betragtes som deponiaffald og vi kan derfor ikke modtage det.

 

Specielle regler omkring aflevering af asbest/eternit:

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Læsø Forsyning A/S. Affaldet afleveres i hele plader stablet på en palle (1 meter). Er pladerne brudt, regnes pladerne som farligt affald og skal derfor afleveres indpakket i to lag plast, for at mindske risikoen for asbestholdigt støv. Skema til aflevering af asbest: Link til skema ved aflevering af asbest

Kontakt venligst personalet ved aflæsning (Mogens Clausen tlf: 98491392/ mobil 6177 3655)

 

Pladsen er opdelt med containere med påsatte skilte til følgende fraktioner:

Genanvendelse

papir ikonPapir: Aviser, ugeblade, reklamer, pjecer, magasiner, kopipapir, kuverter, telefonbøger, andet rent papir. Husk: Ikke vådt og snavset papir, mælke- og juicekartoner, pap, karton. – Husk: Poser/sække skal tømmes.

pap ikonPap: Papkasser, bølgepap, andet rent pap. – Husk: Papkasser skal tømmes for indhold f. eks flamingo, plastik mm.

 

glas ikon

Flasker og glas: Gerne med skruelåg.

 

fladt glas ikonFladt glas: Vindusglas og spejle

 

småt elektronik ikonSmå el-apparater: Op til 50×50 cm. mikroovne, husholdningsmaskiner m.v.

 

stort elektronik ikon

Stort elektronik: Over 50×50 komfurer, køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, frysere m.v

 

tv skærme ikonFjernsyn og computerskærme: Kun til skærme.

 

metal ikonMetal: Radiatorer, cykler, blik, rør, skruer, konservesdåser

 

dåser ikonDåser: Øl og sodavandsdåser

 

hård pvc ikonHård PVC: Tagrender og andet hårdt plast.

 

dæk ikonDæk: Med og uden fælge. Bildæk, traktordæk, andre dæk.

 

isolering ikonIsolering genanvendelse: Stenuld, Rockwool og glasuld. – Husk: Ingen flamingo, PVC skumisolering.

 

murbrokker ikonMurbrokker

 

beton ikonBeton

 

gips ikonGips

 

mure ikonMure produkter

 

Fermacell

 

Sanitet/porcelæn/keramik: – ikke til glas

 

træ ikonRent træ: Ikke trykimprægneret træ, træ uden maling.

 

blade ikonGreneaffald: Grene, buske, græs, blade og ukrudt. – Husk: Poser/sække skal tømmes.

 

Genbrug

genbrugsgud ikonGenbrugsguld: – Kun til møbler, værktøj, køkkenmaskiner, service, bøger, spil m.v. Alt skal være ubeskadiget og funktionsdueligt.

tøj ikonTøj

 

Forbrændingsegnet

rest efter sortering ikonRest efter sortering: Småt brændbart

 

storskrald ikonStorskrald: Tæpper, madrasser, møbler.

 

blød pvcBlød PVC: Emballageplast, flamingo, troldtekt mv.

 

Trykimprægneret træ: træ med maling mv. ikonTrykimprægneret træ

 

Farligt affald:

elpære ikonElpærer

 

lysstofrør ikonLysstofrør

 

batterier ikonBatterier

 

Kun i åbningstiderne.

Noget af de farlige affald kan kun afleveres i genbrugspladsens åbningstider.

farligt affald ikonFarligt affald: Kemikalier, Maling, makeup, Spraydåser, lim, olie, akkumulátor

 

asbest - eternit ikonAsbest/eternit: – Husk: Asbestholdigt affald skal anmeldes til Læsø Forsyning A/S

 

Medicin

 

 

Deponi

deponi ikonAske

 

deponi ikonThermokander

 

deponi ikonIldfaste fade + Grydelåg af glas

 

 

På øen er der opstillet genbrugsbobler til papir og glas/flasker på følgende steder:

Strandvejen (Holmbæks Plantage)

Havnen i Vesterø, Havnebakken

Klitrosevej

Læsø Strand, Strandkanten 1 (kun glas/flasker)

Hals Kirkevej/Nørholmsvej

Lystbådehavnen, Østerby Havn (kun glas/flasker)

Servicecenteret, Østerby Havnegade 9

Min Købmand, Østerby Havnegade 2 (kun glas/flasker)

Gammel Østerbyvej/Tyvhulvejen (kun glas/flasker)

P-plads i Bouet (kun glas/flasker)

SuperBrugsen, Byrum Hovedgade 77

Genbrugspladsen, Kokvadgårdsvej 5

 

Indsamling af batterier:

Der er opstillet bokse til indsamling af brugte batterier på følgende adresser:

Byrum:   Superbrugsen, Kommunekontoret samt på genbrugspladsen

Østerby: Min Købmand

Vesterø: Dagli´Brugsen