Læsø Forsyning A/S afholder hvert 4. år forbrugervalg. Der skal vælges 1 forbrugerrepræsentant, der
samlet repræsenterer forbrugerne i bestyrelserne for Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S og Læsø Renovation
ApS. Ligeledes skal der vælges 1 forbrugerrepræsentant blandt varmekunderne, som bliver repræsentant
i bestyrelsen for Læsø Varme A/S.


Afstemningsperioden for valget 2021 er nu afsluttet og følgende forbrugerrepræsentanter er valgt:

Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S og Læsø Renovation ApS: Gitte Melchiorsen (ingen suppleant)

Læsø Varme A/S: Thomas Birch Johansen med Ivan Kristensen som suppleant