Læsø Vand A/S

Driftsleder: 

Tue Melchiorsen
Mail: tuem@laesoe.dk
Vagttelefon: 9849 1279

 

Foto: Tue Melchiorsen

 

Administration:

Hanne Krogh
Mail: forsyning@laesoe.dk
tlf: 9621 3034

 

Tegning over ansvarsområder ved vand:

Foto over vandledningsnet

Foto over vandledningsnet. Opdeling af ansvarsområder.