Læsø Vand A/S

Vagttelefon: 98491279 (til akutte driftsmæssige problemer)

Driftsleder: 

Tue Melchiorsen
Mail: tuem@laesoe.dk
Tlf: 20224979

Foto: Tue Melchiorsen

Administration:

Hanne Krogh
Mail: forsyning@laesoe.dk
tlf: 9621 3034

Tegning over ansvarsområder ved vand:

Skema Vandledningsnet

Skema Vandledningsnet