Vi spuler kloakledninger i Gammel Østerby og Østerby i perioden 17.06-21.06.2019 i tidsrummet fra kl. 07.00 – 18.00.

Da spulingen foretages med højtryk, vil der være risiko for, at der kan opstå overtryk i stikledningerne til de enkelte ejendomme. Der vil derfor kunne forekomme mindre gener, idet vandet i vandlåsen kan blive presset i vejret, med et større eller mindre optørringsarbejde til følge.

Man kan selv gøre noget for at minimere eventuelle gener.

 • Dæksel på skelbrønd kan åbnes og lægges halvt på igen. Derved kan luften komme ud, og det vil ikke være nødvendigt at tildække afløbene (se bort for de sidste punkter)
 • Tildæk samtlige afløb med en gulvklud og sæt en tung genstand ovenpå.
 • Tildæk øvrige afløbsinstallationer med frit vandspejl.
 • Luk toiletsæderne og overdæk kummen med et vådt håndklæde eller lignende.
 • Spulingen udføres naturligvis så nænsomt som muligt, men skulle der alligevel opstå problemer, kan der rettes henvendelse til Kloakforsyningen på tlf. 20224979 eller Sæby & Rørholt kloakservice APS tlf. 20278319 .

Den foreløbige plan for spulingen er:

Mandag:

 • Gammel Østerby

Tirsdag:

 • Campingpladsvej
 • Emilievej
 • Haslevej
 • Rønnevej
 • Brushanevej
 • Svanevej
 • Rylevej
 • Vibevej
 • Sneppevej
 • Drosselvej
 • Mågevej
 • Gøgevej

Onsdag:

 • Peter Danielsvej
 • Sejerøvej
 • Anholtvej
 • Fanøvej
 • Ærøvej
 • Orøvej
 • Finlandsvej
 • Ternevej
 • Tunøvej
 • Smedievejen

Torsdag:

 • Neksøvej
 • Farsøvej
 • Vodbindervej
 • Industrivej
 • Østerby Havnegade

Fredag:

Bufferdag

Her spules de steder, hvor vi har haft problemer med at spule i løbet af ugen.

Eller hvis det planlagte forløb ikke holder, vil vi tage vejene i den rækkefølge, de er nævnt.