Fredag d. 26-6-2020

Strømmen skulle nu være tilbage på hele øen, vi beklager de gener, det måtte medføre.

Breaking news

Om- og udbygningen af Læsø Elnet A/S’ eksisterende 20 kV anlæg Vanggård til en ny 60/20 kV station lakker nu mod enden. Den nye station benævnes 60/20 kV station Læsø.

Det har været et stort projekt for Læsø Elnet A/S, og vi er både glade og stolte over, at vi nu snart kan opfylde vores pligt til at aftage produktionen fra solcelleparken på Hundetudevej. I samme forbindelse sikres en mere stabil spænding til hele øen til glæde for alle vores netkunder.

I uge 26 fra mandag den 22.06.20 til fredag 26.06.20 køres der test på stationen, og Læsø vil blive forsynet med el fra generatoranlægget, hvorefter søkablet kobles ind til normal drift.

Test af det nye anlæg samt forsyning fra generatoranlæg forventes ikke at medføre gener for vores netkunder.

Ændringen af stationen til en 60/20 kV station giver her og nu en takstnedsættelse fra 01.07.20 på den tarif, der betales til Energinet for at få strømmen transporteret i søkablet. Taksten nedsættes fra 4,8 øre pr. kWh til 2,28 øre pr. kWh.

Læsø Elnet A/S ændrer ikke på sin tarif for 2020, den fastholdes på 8 øre pr. kWh. Investeringen i anlægget giver lovgivningsmæssigt Læsø Elnet A/S en ret til at forhøje indtægtsrammen med 2,7 øre pr. kWh. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 vil muligheden blive vurderet og en eventuel forhøjelse af taksten blive effektueret fra 1. januar 2021.

Vi forventer at holde åbent hus på stationen sidst i august måned, så alle, der har lyst, får mulighed for at få en rundvisning og information om den nye station.

Læsø Forsyning A/S

Ekstra dagrenovation

Information vedr. medtagning af ekstra affald i forbindelse med tømning af dagrenovation.

Vi tager gerne ekstra poser med, hvis du har købt og betalt for det. Du kan købe ekstramærker til kr. 40 pr.
stk. eller 10 stk. for kr. 350.

Vi gør samtidig opmærksom på, at hvis du har sat en ekstra pose ud til afhentning, uden der er sat et
mærke for betaling på, vil du blive opkrævet kr. 100 pr. pose. Beløbet vil blive opkrævet sammen med dine
øvrige forbrugsafgifter.

Forside >>