Drift

Orientering om nødstrømsanlæg og strømsvigt i går søndag den 30.05.2021

Nødstrømsanlægget ejes af Energinet A/S og er primært lavet som nødforsyning, hvis søkablet skulle blive beskadiget og der ingen strøm kommer til Læsø. 

Når strømmen går i land på øen, distribuerer Læsø Elnet A/S strømmen rundt til forbrugerne. 

Læsø Elnet A/S kan benytte nødstrømsanlægget efter tilladelse fra Energinet A/S, hvis der er jordfejl, før vores distributionsledninger starter.

Tilfældet i går var 2 jordfejl i distributionsnettet på øen og det kunne ikke afhjælpes ved at starte nødstrømsanlægget. Fejlen skulle lokaliseres og udbedres inden vi igen kunne forsyne vores kunder.

Venlig hilsen

Læsø Forsyning

Ekstra dagrenovation

Information vedr. medtagning af ekstra affald i forbindelse med tømning af dagrenovation.

Vi tager gerne ekstra poser med, hvis du har købt og betalt for det. Du kan købe ekstramærker til kr. 40 pr. stk. eller 10 stk. for kr. 350.

Vi gør samtidig opmærksom på, at hvis du har sat en ekstra pose ud til afhentning, uden der er sat et mærke for betaling på, vil du blive opkrævet kr. 100 pr. pose. Beløbet vil blive opkrævet sammen med dine
øvrige forbrugsafgifter.

Forside >>