Flytning

Leveringsbestemmelserne siger, at forbrugeren er pligtig til at betale eventuelt forbrug og afgifter, indtil lejer-/ejerforholdet er ophørt, og målerne er aflæst.

Når du flytter, er det derfor vigtigt, at du meddeler dette til Læsø Forsyning A/S og din el-leverandør. Vær opmærksom på at flytning skal meldes senest 3 hverdage inden skæringsdatoen. Vi fjernaflæser dine målere pr. skæringsdatoen. På baggrund af aflæsningerne laver vi en flytteafregning til dig og nye acontorater til den nye ejer/lejer. Tidligere fremsendte acontorater er personlige og må IKKE overdrages til andre. Du melder flytning til Læsø Forsyning A/S ved at udfylde et flytteskema og aflevere dette.

HUSK – indtil der er meldt flytning, og målerne er aflæst, er det den tidligere ejer/lejer, der hæfter for forbruget.

Du kan finde flytteskema på siden blanketter

Forside >>