Tømning af septiktanke varetages af Læsø Forsyning A/S

Alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som i forbindelse med afløbssystemet har etableret en bundfældningstank (septiktank, pileanlæg m.v.) eller en samletank, er pålagt at være tilmeldt en tømningsordning ved Læsø Spildevand A/S – se Læsø Kommunes regulativ for tømning af septiktanke, samletanke m.v. Se regulativet via link på Læsø kommunes hjemmeside her.

Rent praktisk foregår det på den måde, at Læsø Spildevand A/S opkræver et beløb for tømning og behandling af slam/husspildevand hos den enkelte kunde. Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter.

Opgaven med tømning af tanke er udliciteret til entreprenørfirmaet FKSSlamson.

Entreprenøren varsler pr. mail ca. 2 uger inden den ordinære tømning.

Hvis der skulle opstå behov for tømning udover den planlagte ordinære tømning kontaktes FKS Slamson på tlf. 24448120/63421017 eller pr. mail to@fksslamson.dk.

Bestilling af ekstra tømninger opkræves særskilt efter takstbladet. LINK til takstblad.
(bemærk forskellen på taksten i de forskellige tidsrum)
Desuden kan vi oplyse, at hvis årsagen til dit udkald ikke vedrører din septiktank, men for eksempel et
stoppet toilet, kloakledning eller lignende, sendes opkrævning fra FKSSlamson direkte til dig som kunde.

Oversigt over planlagte tømninger (oversigten er vejledende – entreprenøren kan ændre den)

Link til oversigt over planlagte tømninger af septiktanke 2024

Forside >>