Beskyttelse af dit privatliv (GPDR)

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
 • Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 • Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Dataansvar – gælder følgende:

Læsø Forsyning A/S herunder også: ( Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Spildevand A/S, Læsø Renovation Aps)


Databehandler – kontaktoplysninger

Læsø Forsyning A/S er databehandler og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Gammel Kirkevej 6b, 9940 Læsø

Hanne Krogh

Tlf: 4445 6400

mail: forsyning@laesoeforsyning.dk

 Du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Læsø Forsyning A/S`s løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer (fastnet)

Mobilnummer, (hvis oplyst af dig)

Telefonnummer (arbejde hvis oplyst af dig)

E-mailadresse (hvis oplyst af dig)

Eventuelt CVR-nummer (med din accept)

Målernummer

Kundenummer

Installationsnummer

Oplysninger om boligforhold og -type

Ejendomsnummer

Oplysninger om beholdere

Tanktype

Billeder af målere

Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug, elmålerdata/elforbrug, varmemålerdata/varmeforbrug til brug for afregning (eksempelvis: Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)

Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt

Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale

Eventuelle klagesager

Eventuelle statistiske afvigelser

Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs

Aktiviteter hos kunden

 Ved Afbrydelse

Afbrydelse af vand Læsø Vand A/S:

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afbrydelse af varme Læsø A/S

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af varmeforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afbrydelse af renovationsordning Læsø Renovation Aps

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af renovations ordning, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afdragsordning:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

 

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Cookies:

Vi behandler ikke personoplysninger i forbindelse med cookies. Pt. indsamler Læsø Forsyning ingen cookies/informationer via vores hjemmeside.

CPR-nummer:

Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv.

 

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af afregning af dit forbrug.
 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af vand- og/eller spildevand, el, varme og renovation såfremt der ikke er forsyningspligt, og afregning af dit forbrug i den forbindelse.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Læsø Forsyning A/S
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer
 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:
 • Udbetaling via nem-konto
 • Henvendelser via e-boks

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere under link “Læs mere” f.s.va. persondataloven og databeskyttelsesloven.

Læs mere