Affaldsordning erhverv

Vi har forståelse for at det tager tid at komme i gang med sorteringen og at det kræver en omstilling af alle, både med plads til affaldsbeholdere og med indretning af køkken til flere affaldssorteringer.
Affaldssortering er et tiltag som er bestemt af staten. Det er bestemt at alt det brændbare affald som vi i dag indsamler og afbrænder, skal nedbringes med 50% inden 2022 for at vi kan få mere affald til genanvendelse. Vi skal derfor alle hjælpes ad med at få løst de problemer vi kommer til at stå med når vi kommer i gang med den nye sortering og vi i forsyningen vil gerne høre hvis I som erhverv har nogle fælles løsningsorienterende ideer til affaldsindsamlingen.


Facts om den nye affaldssortering.

Affaldsbeholdere er ”Gratis”. Man får udleveret et sæt beholdere som bliver ens eget, hvis man skal have flere beholdere til eks. ekstratømning kan man (låne) dem af forsyningen i den periode man har brug for dem. Man skal selv hente og aflevere de ekstra beholdere man har brug for, ude på genbrugspladsen.

Fraktionerne består af:

  1. Papir og pap (mindre stykker pap)
  2. Plastik og metal og mad- og drikkekartoner
  3. Mad (og biologisk)
  4. Rest affald
  5. Tøj
  6. Farligt affald
  7. Flasker


Derudover har man mulighed for at aflevere små mængder farligt affald som batterier, i en speciel pose, som tages med sammen med plastik. Posen lægges på låget af affaldsspanden. Man får udleveret en hel rulle poser til farligt affald og kan efterfølgende hente nye poser ved Læsø Forsyning.

Tøj afleveres ligeledes i sække man får udleveret hos Læsø Forsyning

Plast & Metal

Affaldshåndbog Erhverv – Metal & Plast

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu. Dvs. Vesterø får tømt mandag, Byrum onsdag og Østerby torsdag.
Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger, og papir/plastik/mad- og drikkekartoner i ulige uger.

Eksempel på ordinær tømning.

1. uge2. uge3. uge4. uge
Mad + RestPapir/plast/ metal /mad- og drikkekartonerMad + restPapir/plast/ metal /mad- og drikkekartoner

Ekstratømning


Hvis man ikke kan vente to uger med at få tømt sit mad eller restaffald kan man tilvælge
ekstratømninger.

Man kan bestille ekstra tømninger af mad- og restaffald på mandage og fredage. 


Du bestiller ekstratømninger ved at sende os en mail senest dagen før kl. 14, hvis du ønsker at få
tømt den følgende dag.

Mail adresse  forsyning@laesoeforsyning.dk


Man kan bestille ekstra tømninger på følgende dage
Fra påske til og med efterårsferie 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Mad/RestIngen tømningIngen tømningIngen tømningMad/Rest

Til- og framelding af containere

Når sæsonen starter og man gerne vil have flere affaldsbeholdere skal de afhentes på genbrugspladsen i åbningstiden, efter aftale med Mogens. Åbningstiden kan ses på vores hjemmeside eller på skiltet på genbrugspladsen. Der udleveres ikke affaldsbeholdere andre dage end mandag. Når I henter beholderen bliver den registreret og tilmeld ordinær tømning. Når I ikke længere ønsker at være tilmeldt ordinær tømning, skal I aflevere containeren rengjort på genbrugspladsen.
Det er kun de ekstra containere som I henter I starten af sæsonen, der kan afmeldes igen.