Affaldsordning

Fra Januar 2021 indførtes affaldssortering på Læsø ved alle husstande, helårshuse og sommerhuse, samt erhverv. Det gøres for at sikre et bedre miljø og en mere bæredygtig udvikling for vores kommende generationer. På den måde er du med til at bidrage til Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, så vi senest i 2022 genanvender eller genbruger mindst halvdelen af det almindelige husholdningsaffald.

Du kan glæde dig over, at du bidrager til den grønne omstilling. Din indsats i dag påvirker vores fælles fremtid.

Affaldssortering – ny sortering i hjemmet

Dit affald skal nu sorteres i 10 sorteringer hjemme i husstanden. ( Dog skal flasker afleveres i bobler til flasker opstillet i nærområder)

De 10 sorteringer er:

PLAST, METAL OG MAD- & DRIKKEKARTONER

PAPIR OG PAP

MADAFFALD

RESTAFFALD

FARLIGT AFFALD

TØJ/TEKSTILAFFALD

FLASKER

Se udvidet sorteringsguide

Se affaldshåndbog via link:

Indstik Dansk

Indstik Tysk

Indstik Engelsk

Se folderen Tekstil genbrug og genanvendelse via link:

Tekstilfolder

Tømningsfrekvens

Vi tømmer som udgangspunkt affaldsbeholderen med mad og restaffald i lige uger. Papir/pap og plast/ metal/mad- & drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Farligt affald bliver afhentet i ulige uger.

Tøj afhentes den sidste onsdag i hver måned.

Kalender over tømninger

Farligt affald

Farligt affald er alt det, der kan være sundhedsfarligt eller skadeligt for miljøet. 

Hver husstand på Læsø får udleveret en rulle røde plastikposer, med piktogram ”FARLIGT AFFALD” 

Poserne kan anvendes løbende, når du har farligt affald, du gerne vil af med. Når du har brugt poserne, kan du hente nye poser hos Læsø Forsyning A/S

Posen til farligt affald tages med, når vi tømmer din beholder med plast/metal og papir/pap. Du skal binde knude på posen og lægge den på låget af beholderen på tømningsdagen.

Poser til madaffald

Det er op til den enkelte forbruger at anskaffe den type poser, som passer bedst til den affaldsløsning, man har anskaffet til sit køkken. Det anbefales dog at anvende affaldsposer med snøreluk.

Anlægget, som vi afleverer madaffald til, kan frasortere alle typer affaldsposer.

Affaldsbeholdere

Alle husejere i Læsø Kommune har modtaget nye todelte beholdere til sortering af affald. Beholderne er lavet af solide materialer med justerbare håndtag og de kraftige hjul, der gør dem lette at flytte rundt, for både dig selv og for skraldemændene.

Placering samt adgang til din beholder 

Skraldemanden skal flytte mange tons affald. Derfor skal du sørge for, at adgangsvejen, og området hvor affaldsbeholderne er placeret, opfylder kravene til god arbejdsplads. 

• Affaldsbeholderne skal være placeret ved skel på tømningsdagen 

• Adgangsvejen skal have et jævnt/kørefast underlag 

• Håndtag på beholderne skal vende ud mod skraldemanden. 

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar som husejer, at renovationsbilen kan køre til dit hus og afhente affald – du har derfor pligt til, sammen med de øvrige lodsejere på adgangsvejen, at sørge for, at adgangsvejen til din ejendom er farbar, og der er klippet grene m.v., således at renovationsbilen kan køre uhindret til ejendommene på vejen. Der skal være en fri passage 4,5 m over vejens arealer samt en fri vejbredde på 4 m.

Vejen skal være jævn og kørefast, og i vinterperioder skal den være ryddet for sne og is. 

Tilkøb til ordinær tømning

Har du brug for en ekstra affaldsbeholder til f.eks. restaffald eller en af de øvrige sorteringer, så er
det muligt at tilkøbe tømning af ekstra beholder
120 ltr.
240 ltr.
600 ltr.


Taksten for de forskellige beholderstørrelser fremgår af Læsø Renovations takstblad.

Ekstra pose til restaffald

Hvis du indimellem har mere restaffald, end du betaler for at få afhentet, kan du købe mærker til
medtagning af den ekstra pose i forbindelse med den ordinære tømning.
Poser sættes ved siden af skraldespanden på tømningsdagen.

Mærkerne kan købes ved:
– Læsø Forsyning A/S, Gammel Kirkevej 6B
– Genbrugspladsen, Kokvadgårdsvej 5
– Østerby Servicecenter, Østerby Havnegade 11
Taksten for mærkerne fremgår af Læsø Renovations takstblad.

Gebyr for fejl-/manglende sortering af dit husholdningsaffald

Der opkræves et gebyr pr. container hver gang det konstateres, at dit affald ikke er sorteret og vi er
nødsaget til at medtage dette som restaffald.

Taksten for gebyret fremgår af Læsø Renovations takstblad.

Praksis vedr. ændringer på tømningsordning for dagrenovation.

Læsø Renovation ApS opkræver et gebyr pr. gang, du ønsker at ændre din tømningsordning for
dagrenovation.

Taksten for gebyret fremgår af Læsø Renovations takstblad.

Årsagen skal findes i en eksplosiv udvikling i antal af ændringer, der indkommer specielt fra vores
erhvervskunder, der ønsker at ændre deres ordning løbende.
Det kræver en del administrativt arbejde, når vi skal ændre i tømningsordningen, blandt andet skal
vores kortmateriale rettes til, ligesom opkrævningssystemet skal ændres.

Hvis din beholder går i stykker

Hvis beholderen går i stykker er det husstanden der skal erstatte beholderen. Dette gælder også hvis et fastfrosset låg forsøges åbnet. Her anbefaler vi at banke let på låget for at løsne det, eller hælde lidt lunkent vand over. Brug ikke redskaber til at lirke det op.
Det er husstandens ansvar at sikre beholderen nytårsaften. Går beholderen i stykker i forbindelse med nytårsløjer, skal husstanden erstatte beholderen.

Sådan kan du rengøre din beholder

Du kan vaske din beholder med sæbe og gerne varmt vand. Læg den ned, og brug evt. en gulvskrubbe til at skrubbe med. Skyl efter med vandslangen. 

Maddiker er helt uskadelige, men ulækre. Er du uheldig og har fået maddiker i din affaldsbeholder, er det godt at vide, hvordan du kan komme af med dem, og hvordan du undgår, at de kommer igen. 

Forhindrer maddiker i din affaldsbeholder: 

• Bind en tæt knude på affaldsposen 

• Pas på der ikke går hul af posen 

• Placer beholderen et køligt og skyggefuldt sted hvis muligt 

• Hold låget på din beholder lukket

Hvis der er kommet maddiker i affaldsbeholderen: 

• Tøm affaldsbeholderen, hæld kogende vand ned langs siderne af beholderen for at fjerne fluelarver og fastgroet materiale og luk låget til. 

• Når vandet er kølet af, hælder du vandet ud og gentager evt. et par gange. 

• Brug ikke gift. Maddiker er ikke farlige, så brug aldrig sprøjtemidler eller klorin til at bekæmpe dem med. 

• Lad din beholder tørre, inden du igen bruger den til affald.

Kontakt Læsø Forsyning A/S

Der kan løbende ske ændringer i vores praksis og information om affaldssortering.

Har du spørgsmål om sorteringerne, er du altid velkommen til at kontakte os via forsyning@laesoeforsyning.dk el. tlf: 4445 6400

Med venlig hilsen Læsø Forsyning A/S