Tømningsordning ved Læsø Renovation Aps:

 

Fra og med uge 23 2019 omlægges renovationsruten således, at tømningsdagen for sommerhusområdet i Nordmarken ændres fra torsdag til tirsdag.

Ændringen gælder for følgende veje:

Banstensvejen

Den Store Jolle

Gravens Jolle

Grønningen

Hals Kirkevej

Jenses Jolle

Langvarigheden

Nørholmsvej

Post-Jollen

Prof. Johansens Vej

Rådyrvej

 

Link til plan over Tømningsdage