Tømning

Fra uge 2 i 2021 tømmer vi som udgangspunkt affaldsbeholderen med mad og restaffald i lige uger. Papir/pap og plast/ metal tømmes 1 gang hver 4. uge fra uge 3.

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu.
Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger og papir og plastik, metal hver fjerde uge.

Eksempel på ordinær tømning 2021

Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5
Mad + Rest Papir/plast + metal Mad + rest ingen tømning

Papir/småt pap, plast/metal og røde poser med farligt affald afhentes i uge:

03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51

Tømningsdage

Link til plan over Tømningsdage