Tømning

Fra uge 1 i 2022 tømmer vi som udgangspunkt affaldsbeholderen med mad og restaffald i lige uger. Beholderen med papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Røde poser med farligt affald lægges oven på én af affaldsbeholderne, når der er noget til afhentning.

Poser med tøj/tekstiler afhentes den sidste onsdag i måneden – man skal senest den sidste tirsdag i måneden melde ind, at man har en fuld pose til afhentning.

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu.
Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger og plast/metal/mad- og drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Eksempel på ordinær tømning 2022

Uge 1Uge 2Uge 3Uge 4
Papir/plast/metal + drikkekartonerMad + restPapir/plast/metal + drikkekartonerMad + rest

Tømningsdage

Link til plan over Tømningsdage

Tømningskalender

Link til tømningskalender

Ekstra tømning af mad- og restaffald i uge 29 og 31

Vi vil i år tilbyde at afhente mad- og restaffald lørdag den 23.07 og lørdag den 06.08 til en pris af 125,00 kr. pr. container pr. gang.

Tilbuddet gælder for alle vores kunder. Tømningen skal bestilles pr. mail forsyning@laesoe.dk eller telefon 96213034. Bestilling til tømning den 23.07 skal ske senest mandag den 18.07 og til tømning den 06.08 senest mandag den 01.08.